Υποδομή και εξοπλισμός

Το ΕΛΕ στεγάζεται σε κτίριο συνολικού εμβαδού 5.000 m2 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο εργαστηριακό και υπολογιστικό εξοπλισμό, ενώ διαθέτει μια Αίθουσα Διδασκαλίας 25 ατόμων και μια αίθουσα συνεδριάσεων.

Για την φυσική προσομοίωση λιμενικών και παράκτιων έργων το ΕΛΕ  διαθέτει:

 • Δύο μεγάλες τρισδιάστατες δεξαμενές:

Δ.Δ.1. διαστάσεων 26.8×3.0 x1.0m και

Δ.Δ.2. διαστάσεων 35.2×27.8×1.0m,

μοναδικές στο είδος τους στην Ελλάδα για την εκτέλεση δοκιμών σε φυσικό προσομοίωμα εξοπλισμένες με υδραυλικό σύστημα αναπαραγωγής (κυματογεννήτρια και κυματιστήρες – συνολικά 6 – τύπου πιστονίου χωρίς άρθρωση του μετώπου παραγωγής κυμάτων) θαλασσίων μη αρμονικών ομοιοκατευθυντικών κυματισμών. Το σύστημα συμπεριλαμβάνει λογισμικό σύνθεσης κυματισμών(μονοχρωματικών, φασματικών και χρονοσειρών).

 • Επιμήκη Δεξαμενή Δοκιμών Δ.Δ.3. (19.95×00 x1.60m)
 • Επιμήκη διώρυγα (Δ.1.) παραγωγής μονοχρωματικών κυματισμών(27.00x60x1.60m)

Για την καταγραφή και ανάλυση των κυματικών χαρακτηριστικών, οι πειραματικές εγκαταστάσεις του ΕΛΕ είναι εξοπλισμένες με:

 • μετρητές κύματος τύπου αντίστασης
 • μετρητές κύματος με ηχοβολιστικούς αισθητήρες, κατάλληλους για ρηχά νερά
 • λογισμικό καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων

Στον εξοπλισμό του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται επίσης τα ακόλουθα συστήματα για μετρήσεις πεδίου:

 • μετρητές κυμάτων τύπου σφαιρικού πλωτήρα, εξοπλισμένους με σύστημα μετάδοσης, σταθμό ξηράς λήψεως σημάτων και λογισμικό ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων
 • αυτοκαταγραφικά ηλεκτρονικά ρευματόμετρα, για μετρήσεις ρευμάτων στην ελεύθερη επιφάνεια της θάλασσας και κοντά στον πυθμένα
 • υποβρύχιο τηλεχειριζόμενο σκάφος για την υποβρύχια επιθεώρηση λιμενικών έργων και πυθμένα
 • 3 μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη για επιθεώρηση λιμενικών και παράκτιων υποδομών
 • Kάμερα τρισδιάστατης αποτύπωσης ZED SDK
 • υποβρύχιες κάμερες υψηλής ανάλυσης
 • ανεμόμετρα, οξυγονόμετρα και αγωγιμόμετρα για τις μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων θαλασσίων υδάτων
 • κατάλληλα όργανα για αναλύσεις θαλάσσιων ιζημάτων

Το Εργαστήριο διαθέτει επίσης δίκτυο σταθμών εργασίας και προσωπικών υπολογιστών για διεξαγωγή μαθηματικών προσομοιώσεων, αυτόνομα ή με σύνδεση προς το Υπολογιστικό κέντρο του ΕΜΠ.