Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Bασιλική Τσουκαλά, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Διπλ. Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, τηλέφωνο: 2107722372, email: V.Tsoukala@www.hydro.civil.ntua.gr,

Mιχαήλ Χονδρός, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Διπλ. Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, τηλέφωνο: 2107721992, email: michondros@mail.ntua.gr

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

Θεοδώρα Γιαντσή, Τηλέφωνο: 2107722371, email: dgiantsi@central.ntua.gr

Εργαστηριακό Τεχνικό Προσωπικό

Παναγιώτης  Μαργαρώνης, Τηλέφωνο: 210772374, email: m.panosntua@gmail.com

Διοικητικό Προσωπικό

Χριστίνα  Μαστρογιάννη, Τηλέφωνο: 2107722367, email:chrismastroyianni@gmail.com