Ειδικό Εργαστηριακό Προσωπικό – Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό – Διοικητικό Προσωπικό

Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
 • Ανδρονίκου Ευαγγελία, Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας,  Τηλέφωνο: 2107721610, email: evan@central.ntua.gr
 • Γιαντσή Θεοδώρα, Εργαστήριο Λιμενικών  Έργων,  Τηλέφωνο: 2107722371, email: dgiantsi@central.ntua.gr
 • Γιολδάση Μαριάννα, Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας,  Τηλέφωνο: 2107722803, email:  mariannarag@yahoo.com
 • Ηλιοπούλου Θεανώ, Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων,  Τηλέφωνο:2107722845, email: theano_any@hotmail.com
 • Μαντζιάρας Ιωάννης , Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας,  Τηλέφωνο: 2107722803, email: johnman@mail.ntua.gr
 • Νικητόπουλος Γεώργιος , Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας,  Τηλέφωνο: 2107721592, email: geonikos@central.ntua.gr
 • Σαργέντης  Γεώργιος – Φοίβος , Εργαστήριο Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων,  Τηλέφωνο: 2107722418, email: material@central.ntua.gr
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
 • Γαρίνη Κωνσταντίνα, Εργαστήριο Υδραυλικής,  Τηλέφωνο: 2107722807, email: ngarini@gmail.com
 • Γκέγκα Κλεοπάτρα , Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας,  Τηλέφωνο: 2107722274, email: cgega@central.ntua.gr
 • Μαργαρώνης Παναγιώτης, Εργαστήριο Λιμενικών Έργω, Τηλέφωνο: 2107724268, email: m.panosntua@gmail.com
 • Μιζάρα Αρετή, Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων,   Τηλέφωνο:210772860,email: areti@central.ntua.gr
 • Παντοπούλου  Έλσα, Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας,  Τηλέφωνο:2107722898, email: elsa.pantopoulou@gmail.com
Διοικητικό Προσωπικό και Τεχνικοί (ΙΔΑΧ)
 • Δρομάζου Μαρία, Γραμματεία Τομέα,  Τηλέφωνο: 2107722848, email: marydro@mail.ntua.gr
 • Κίτσου  Όλγα, Εργαστήριο Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων,  Τηλέφωνο: 2107722837, email: olga@itia.ntua.gr
 • Μαστρογιάννη Χριστίνα, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων, Τηλέφωνο: 2107722367, email:  chrismastroyianni@gmail.com
 • Ξουρή Ανδριάννα, Εργαστήριο Υδραυλικής,  Τηλέφωνο:2107722817, email: axouri@central.ntua.gr
 • Παπασπύρου Λαμπρινή, Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας,  Τηλέφωνο: 2107722897, email: lamprini.papaspyrou@gmail.com
 • Πατσέλης Ιωάννης, Απεβίωσε 3/5/2024
 • Σκάρλου Παναγιώτα, Εργαστήριο Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων,  Τηλέφωνο: 210772282, email: pskarl@chi.civil.ntua.gr
 • Τσούνης Ευστάθιος, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων, Τηλέφωνο: 2107722788, email: st.tsounis@gmail.com