Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Το ΕΜΠ ιδρύθηκε το 1837 και είναι το αρχαιότερο τεχνολογικό πανεπιστήμιο της χώρας. Ο Τομέας ιδρύθηκε το 1982 με βάση το νόμο-πλαίσιο 1268/82 για την ανώτατη παιδεία. Γνωστικό αντικείμενο του Τομέα είναι η μελέτη από ποσοτική και ποιοτική άποψη του υδάτινου περιβάλλοντος και των συναφών έργων Πολιτικού Μηχανικού.

Ποσοτική & Ποιοτική Μελέτη του Υδάτινου Περιβάλλοντος

Γνωστικό αντικείμενο και επιστημονικές περιοχές
null
Ποσοτική & Ποιοτική Μελέτη του Υδάτινου Περιβάλλοντος
null
Τεχνική Υδρολογία, Αξιοποίηση και Διαχείριση Υδατικών Πόρων
null
Υδραυλικά Έργα, Φράγματα, Υδροηλεκτρικά Έργα
null
Λιμενικά, Παράκτια και Θαλάσσια Έργα
null
Ρύπανση και Προστασία Υδάτινου Περιβάλλοντος, Υγειονομική Τεχνολογία, Οικολογία
Εργαστήρια

Στα πλαίσια του Τομέα λειτουργούν τέσσερα εργαστήρια.

Ο Τομέας διαθέτει αμφιθέατρο 150 θέσεων και αίθουσα συνεδριάσεων στο Κτίριο Υδραυλικής.

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής διαθέτει αίθουσα πειραμάτων περίπου 1000 m² εφοδιασμένη με γερανογέφυρες και αυτόνομο σύστημα τροφοδοσίας νερού δυναμικότητας 200 L/s

Εργαστήριο Λιμενικών Έργων

Το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων με χώρους περίπου 5 000 m² στεγάζει δύο διώρυγες κυματισμών και δύο μεγάλες δεξαμενές 25×27 m με κυματογεννήτριες πραγματικών κυματισμών.

Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας

Το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση συμβατικών και εξειδικευμένων αναλύσεων για τον ποιοτικό χαρακτηρισμό του υδάτινου περιβάλλοντος και των λυμάτων.

Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων περιλαμβάνει σύγχρονο υπολογιστικό εξοπλισμό με προσωπικούς υπολογιστές και διακομιστές καθώς και όργανα υδρολογικών και μετεωρολογικών μετρήσεων.

Τα Νέα μας

Σχετικά νέα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΔΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέχρι 25/6/2024 στο email: postgrad@hydro.ntua.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέχρι 25/6/2024 στο email: postgrad@hydro.ntua.gr

Πρόγραμμα εξέτασης διπλωματικών εργασιών περιόδου Ιουνίου 2023

Πρόγραμμα εξέτασης διπλωματικών εργασιών περιόδου Ιουνίου 2023

Πρόγραμμα εξέτασης διπλωματικών εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2015

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΩΡΑ Καλογερής Διονύσιος Πειραματική διερεύνηση ακτομηχανικής συμπεριφοράς ακτής προ του ξενοδοχείου Venus στη Πάφο. Θαλάσσια υδραυλική και λιμενικά έργα Κ. Μουτζούρης Σ. Αζοράκος…