Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Ο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι ένας από τους πέντε τομείς της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το ΕΜΠ ιδρύθηκε το 1837 και είναι το αρχαιότερο τεχνολογικό πανεπιστήμιο της χώρας. Ο Τομέας ιδρύθηκε το 1982 με βάση το νόμο-πλαίσιο 1268/82 για την ανώτατη παιδεία.

Γνωστικό αντικείμενο του Τομέα είναι η μελέτη από ποσοτική και ποιοτική άποψη του υδάτινου περιβάλλοντος και των συναφών έργων Πολιτικού Μηχανικού.

Στον Τομέα ΥΠΠΕΡ υπηρετούν 21 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και 30 μέλη με μόνιμη σχέση εργασίας με το ΕΜΠ (επικουρικό διδακτικό προσωπικό, προσωπικό τεχνικής, ερευνητικής και γραμματειακής υποστήριξης). Περίπου 60 επιστήμονες εργάζονται στους χώρους του ως Υποψήφιοι Διδάκτορες και ερευνητικοί συνεργάτες με σύμβαση έργου.