Εκπαιδευτική δραστηριότητα

Εκπαιδευτική δραστηριότητα

Τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα διδάσκουν 30 προπτυχιακά μαθήματα στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ορισμένα από τα οποία απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές Πολιτικούς Μηχανικούς και άλλα στους φοιτητές που ακολουθούν την κατεύθυνση του Υδραυλικού Μηχανικού, καθώς και 4 μαθήματα (2 προπτυχιακά και 4 μεταπτυχιακά) στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ. Διδάσκουν επίσης 30 μεταπτυχιακά μαθήματα στα πλαίσια του Διεπιστημονικού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων και πρόσθετα μαθήματα σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΜΠ. Ακόμη, επιβλέπουν διπλωματικές εργασίες των τελειόφοιτων φοιτητών, μεταπτυχιακές εργασίες, καθώς και διδακτορικές διατριβές.

Μαθήματα Τομέα
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών