Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

Ιστορικό

Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων, το οποίο ιδρύθηκε το 1998 (ΦΕΚ 210/14-9-98), είναι ένα από τα τέσσερα εργαστήρια του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο οποίος ανήκει στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει σαν αντικείμενο μελέτης τους υδατικούς πόρους και τα συναφή έργα αξιοποίησης τους, όπως και το υδάτινο περιβάλλον γενικότερα.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαίδευση, έρευνα, υποδομή και προσωπικό του εργαστηρίου είναι διαθέσιμες από το μενού αριστερά. Επίσης, ερευνητικές ομάδες του εργαστηρίου διατηρούν δικές τους ιστοσελίδες: http://www.itia.ntua.gr/ και http://www.chi.civil.ntua.gr/.