Ιστορικό

Προηγούμενοι Διευθυντές Τομέα
 • Αναστάσιος Στάμου (Σεπ.2022-Αυγ.2023)
 • Παναγιώτης Παπανικολάου (Σεπ.2020-Αυγ.2022)
 • Βασιλική Τσουκαλά (Σεπ.2018-Αυγ.2020)
 • Ευάγγελος Μπαλτάς (Σεπ.2016-Αυγ.2018)
 • Δανιήλ Μαμάης (Μάιος 2014-Αυγ.2016)
 • Αναστάσιος Στάμου (Ιαν. 2013 – Απρ. 2014)
 • Δημήτρης Κουτσογιάννης (Σεπ. 2010 – Δεκ. 2012)
 • Ευφροσύνη Καλκάνη (Σεπ. 2008 – Αυγ. 2010)
 • Αλεξάνδρα Κατσίρη (Σεπ. 2005 – Αυγ. 2007)
 • Κωνσταντίνος Μέμος (Σεπ. 1998 – Αυγ. 1999 & Σεπ. 2007 – Αυγ. 2008)
 • Ανδρέας Ανδρεαδάκης (Σεπ. 1996 – Αυγ. 1998 & Σεπ. 2003 – Αυγ. 2005)
 • Μαρία Μιμίκου (Σεπ. 1993 – Αυγ. 1996 & Σεπ. 2001 – Αυγ. 2003)
 • Γιώργος Χριστοδούλου (Σεπ. 1991 – Αυγ. 1993 & Σεπ. 1999 – Αυγ. 2001)
 • Κωνσταντίνος Μουτζούρης (Σεπ. 1989 – Αυγ. 1991)
 • Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος (Σεπ. 1987 – Αυγ. 1989)
 • Γεώργιος Νουτσόπουλος (Σεπ. 1985 – Αυγ. 1987)
 • Δημήτρης Χριστούλας (Σεπ. 1983 – Αυγ. 1985)