Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής

Ιστορικό

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής υπάγεται στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και ειδικότερα στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Είναι ένα από τα αρχαιότερα Εργαστήρια της Σχολής. Ιδρύθηκε το 1963 και στεγάζεται στο ομώνυμο κτίριο στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Το αντικείμενό του καλύπτει τις βασικές επιστήμες της μηχανικής των ρευστών και της υδραυλικής και τις εφαρμογές αυτών σε προβλήματα του περιβάλλοντος και των υδραυλικών έργων. Εκτός από την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Σχολής, στο Εργαστήριο διεξάγεται βασική και εφαρμοσμένη έρευνα μέσω διπλωματικών & μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών και ερευνητικών προγραμμάτων, και παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.