Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός

Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο διαθέτει μεγάλη αίθουσα πειραμάτων (Αίθουσα Γ. Νουτσόπουλου) έκτασης περίπου 1000 m², εξοπλισμένη με δύο γερανογέφυρες και αυτόνομο σύστημα τροφοδοσίας – ανακυκλοφορίας νερού, δυναμικότητας 200 l/s. Η πρόσφατα ανακαινισμένη αίθουσα περιλαμβάνει 16μετρη διώρυγα μεταβλητής κλίσης και δύο ακόμη μικρότερες διώρυγες, δεξαμενή 3×1,5 m για μελέτη φλεβών και πλουμίων, διάφορες μικρότερες δεξαμενές και κανάλια, καθώς και ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε δύο επίπεδα για μελέτη υπερχειλιστών φραγμάτων και άλλων υδραυλικών κατασκευών.

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει όργανα μέτρησης, όπως σταθμήμετρα, σωλήνες Pitot, μικρομυλίσκους και μυλίσκους πεδίου, μετρητές πίεσης, αισθητήρες συγκέντρωσης/θερμοκρασίας/πυκνότητας, παροχόμετρο υπερήχων, ανεμόμετρα θερμαινομένου σύρματος, ταχύμετρο Doppler (ADV) τριών διαστάσεων, συσκευή Laser – Doppler, σύστημα φωτεινού φύλλου laser (PLIF) κ.α. καθώς και σύστημα ψηφιακής καταγραφής και ανάλυσης των πειραματικών δεδομένων. Σύντομα αναμένεται η εγκατάσταση συστήματος PIV.

Το Εργαστήριο διαθέτει επίσης δίκτυο σταθμών εργασίας και προσωπικών υπολογιστών για διεξαγωγή μαθηματικών προσομοιώσεων, αυτόνομα ή με σύνδεση προς το Υπολογιστικό κέντρο του ΕΜΠ.

Αίθουσα ερευνών Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδραυλικής “Γ. Νουτσόπουλος”