Μέλη Διδακτικού Προσωπικού (ΔΕΠ)

Δερματάς Δημήτριος, Καθηγητής, Τηλέφωνο: 2107722835, Κτ. Υδραυλικής, email: dermatas@central.ntua.gr

Παπακωνσταντής Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής, Τηλέφωνο: 2107722876, Κτ. Υδραυλικής, email:   ipapak@mail.ntua.gr

 

 

Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)

Γαρίνη Κωνσταντίνα, Εργαστήριο Υδραυλικής,  Τηλέφωνο: 2107722807, email: ngarini@gmail.com

Μέλη Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (ΙΔΑΧ)

Ξουρή Ανδριάννα, Εργαστήριο Υδραυλικής,  Τηλέφωνο:2107722817, email: axouri@central.ntua.gr

Πατσέλης Ιωάννης, Απεβίωσε 3/5/2024