Επικοινωνία
Διευθυντής Χρήστος Μακρόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Διεύθυνση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής
Ηρώων Πολυτεχνείου 5
Ζωγράφου 15780
Τηλέφωνα 210-7722807,210-7722817, (Γραμματεία)

210-7722886 (Διευθυντής)

Φαξ 210-7722814
E-mail axouri@mai.ntua.gr, ngarini@www.hydro.civil.ntua.gr