Προσωπικό

Στον Τομέα ΥΠΠΕΡ υπηρετούν 12 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και 20 μέλη με μόνιμη σχέση εργασίας με το ΕΜΠ (επικουρικό διδακτικό προσωπικό, προσωπικό τεχνικής, ερευνητικής και γραμματειακής υποστήριξης). Περίπου 60 επιστήμονες εργάζονται στους χώρους του ως Υποψήφιοι Διδάκτορες και ερευνητικοί συνεργάτες με σύμβαση έργου.