Διοίκηση Τομέα

Διοίκηση Τομέα

Διευθυντής Τομέα
Δ. Δερματάς, Καθηγητής ΕΜΠ
Τηλέφωνo: 210 7722835
Κτ. Υδραυλικής, Β’ ‘Οροφος
e-mail:  dermatas2@gmail.com