Επιτροπές Τομέα

1. Επιτροπή Ερευνητικών Θεμάτων, Διεθνών Σχέσεων & Προβολής
 • Ν. Μαμάσης (Συντονιστής)
 • Δ. Δερματάς
 • Χ. Μακρόπουλος
 • Σ. Μαλαμής
 • Ε. Μπαλτάς
 • Β. Τσουκαλά
2. Επιτροπή Υποδομής & Ανάπτυξης
 • Κ. Νουτσόπουλος (Συντονιστής)
 • Ε. Μπαλτάς
 • Η. Παπακωνσταντής
 • Μ. Χονδρός
3. Επιτροπή Σπουδών, Σπουδαστικών Θεμάτων & Βιβλιοθήκης
 • Α. Ευστρατιάδης (Συντονιστής)
 • Δ. Δερματάς
 • Δ. Μαμάης
 • Ε. Μπαλτάς
 • Β. Τσουκαλά
4. Επιτροπή Μελλοντικής Εξέλιξης Τομέα
 • Δ. Μαμάης (Συντονιστής)
 • Δ. Δερματάς
 • Ε. Μπαλτάς