Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Ευστρατιάδης Ανδρέας, Διπλ. Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΔΕ Υδατικών Πόρων ΕΜΠ, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Επίκουρος Καθηγητής andreas@itia.ntua.gr

Μακρόπουλος Χρήστος, Διπλ. Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, MSc ImperialCollege, PhD ImperialCollege, Καθηγητής, cmakro@mail.ntua.gr

Μαμάσης Νικόλαος, Διπλ. Αγρ. Τοπ. Μηχανικός ΕΜΠ, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Καθηγητής,nikos@itia.ntua.gr

Μπαλτάς Ευάγγελος, Διπλ. Πολ. Μηχανικός, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Καθηγητής,baltas@central.ntua.gr

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

Ηλιοπούλου Θεανώ, Διπλ. Πολ. ΜηχανικόςΕΜΠ, MScImperialCollege, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, tiliopoulou@www.hydro.civil.ntua.gr

Σαργέντης Γεώργιος – Φοίβος, Διπλ. Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, fivos@itia.ntua.gr

Εργαστηριακό Τεχνικό Προσωπικό

Μιζάρα Αρετή, Διπλ. Αγρ. Τοπ. Μηχανικός ΕΜΠ, areti@central.ntua.gr

Διοικητικό Προσωπικό

Κίτσου Όλγα, olga@itia.ntua.gr 

Σκάρλου Παναγιώτα, pskarlou@central.ntua.gr