Επικοινωνία
Η διεύθυνση του εργαστηρίου είναι:

Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 5
15780, Ζωγράφου

Διευθυντής Ευάγγελος Μπαλτάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Τηλέφωνα  

210 772 2883 (Διευθυντής)

210 772 2882 (Γραμματεία)

E-mail baltas@central.ntua.gr