Επικοινωνία
Η διεύθυνση του εργαστηρίου είναι:

Εργαστήριο Λιμενικών Έργων
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 5
15780, Ζωγράφου

Διευθύντρια Βασιλική Τσουκαλά, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Τηλέφωνα  

210 772 2372 (Διευθύντρια )

210 772 2367 (Γραμματεία)

tsoukala@mail.ntua.gr