Το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων εξυπηρετεί την εκπαίδευση συνολικά 16, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών,  μαθημάτων, με επιτυχημένο συνδυασμό πειραματισμού και θεωρητικής επεξεργασίας.  Στο εργαστήριο έχουν εκπονηθεί περισσότερες από 400 προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και 10 διδακτορικές διατριβές.
Το ΕΛΕ υποστηρίζει την διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών:
Το ΕΛΕ υποστηρίζει την διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»: