Επικοινωνία
Η διεύθυνση του εργαστηρίου είναι:

Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 5
15780, Ζωγράφου

Διευθυντής Δανιήλ Μαμάης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Τηλέφωνα  

210 772 2901 (Διευθυντής)

210 772 2897 (Γραμματεία)

E-mail mamais@central.ntua.gr