Το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας εξυπηρετεί την εκπαίδευση 18 προπτυχιακών και μεταπτυχιακών  μαθημάτων.  Η εργαστηριακή εκπαίδευση έγκειται στην επίδειξη και εκμάθηση βασικών μεθόδων χημικής ανάλυσης ποιότητας νερού, λυμάτων και στερεών αποβλήτων και αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα της παρεχόμενης θεωρητικής εκπαίδευσης. Παράλληλα στο εργαστήριο έχουν εκπονηθεί περισσότερες από 400 προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και 12 διδακτορικές διατριβές.

Το ΕΥΤ υποστηρίζει την διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών:

Το ΕΥΤ υποστηρίζει την διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»:

Το ΕΥΤ επίσης υποστηρίζει την διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων στο ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»:

  • Υδάτινο Περιβάλλον και Ανάπτυξη
  • Υδάτινο Περιβάλλον και Ανάπτυξη (Ορεινών Περιοχών)